Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dłutów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dłutów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dłutów.

Mapa Geoportal Dłutów
Mapa z granicą gminy Dłutów

Dane urzędu

Urząd Gminy Dłutówul. Pabianicka 25Dłutów, 95-081

Tel: 44 6340521

Fax: 44 6340150

Elektroniczna skrzynka podawcza: /y5jd6wo79d/SkrytkaESP

E-mail: dlutow@dlutow.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Dłutów: 1008032

Witryna: www.dlutow.pl

Władze lokalne: Wójt Łukasz Dawid SZATANdlutow@dlutow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Dłutowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dłutów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dłutów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dłutowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Dłutowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dłutowa

Gmina Dłutów w liczbach

Powierzchnia gminy Dłutów*

101 km2

1441 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dłutów*

4 692 mieszkańców

1917 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dłutów*

46 mieszkańców na km2

1675 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dłutów

Geoportal Dłutów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Dłutów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Dłutów.

Dostęp do danych Geoportalu Dłutów

Jak powstał Geoportal gminy Dłutów?

Geoportal Dłutów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dłutów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Dłutów.

Geoportal Dłutów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Dłutów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Dłutów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dłutów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dłutów?

Informacje na Geoportalu Dłutów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dłutów?

Korzyści z Geoportalu Dłutów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dłutów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dłutów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dłutów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dłutowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dłutowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dłutów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dłutów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dłutów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dłutowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dłutowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dłutów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dłutów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dłutowie.

  Geoportal gminy Dłutów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dłutów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dłutowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dłutów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dłutowie.

  W Geoportalu Dłutów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dłutów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dłutowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dłutów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dłutów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dłutów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dłutów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dłutów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dłutów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dłutów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dłutów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dłutowie. W Geoportalu gminy Dłutów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dłutowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dłutów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dłutów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Dłutów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Dłutów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Dłutów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Dłutów.

 • Zabytki w gminie Dłutów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Dłutów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Dłutów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Dłutów.

 • Informacje o wyborach w gminie Dłutów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Dłutów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Dłutów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Dłutów dla mieszkańców

Geoportal Dłutów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dłutów. Na mapie Dłutowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dłutów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dłutów. Korzystając z map Geoportalu gminy Dłutów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dłutów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dłutów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dłutów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować